Reklama

Zabawa z gumkami  doskonale wpływa na wyobraźnię i kreatywność, rozwija zdolności manualne, precyzję ruchów, koncentrację i skupienie uwagi.

Głównymi producentami kolorowych gumek są firmy: Sunshine LoomRainbow Loom, Hipo jednak na rynku bardzo często można spotkać się z podróbkami tych produktów, co przyczyniło się to negatywnej opinii odnośnie tego produktu, ponieważ  nieoryginalne gumki mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Dlatego bardzo ważne jest  zwracanie uwagi na oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz certyfikaty CE.

 W listopadzie w 2014 roku specjalistyczne laboratorium UOKiK w Łodzi przebadało 10 partii należących do popularnych gumek i zawieszek do wyplatania bransoletek. 8 z nich zostało do badania pobrana ze sklepów  przez Inspekcję Handlową, zaś 2  pochodziły z przesyłek zatrzymanych na granicy przez służby celne. Wszystkie próbki poddano badaniom laboratoryjnym pod kątem obecności sześciu ftalanów:

  • di(2-etyloheksylu) (DEHP)
  • dibutylu (DBP)
  • butylobenzylu (BBP)
  • di–n–oktylu (DNOP)
  • di–izodecylu (DIDP)
  • di–izononylu (DINP)

Na podstawie przeprowadzonej analizy laboratoryjnej wykazano, że z próbki pochodzące ze sklepów nie zawierają szkodliwych substancji. 

UOKiK, otrzymał również  z czterech państw Unii Europejskiej potwierdzenie, że w zbadanych przez nich zestawach nie wykryto ftalanów w niedozwolonych ilościach.

Dodatkowo do końca roku 2014 Urząd przeprowadził badania laboratoryjne zabawek (w tym bransoletek i zawieszek) pod kątem występowania w nich niedozwolonych substancji chemicznych. W wyniku czego  w każdym kwartale laboratoryjnie badanych jest około 60 próbek różnego rodzaju zabawek pod kątem spełniania właściwości bezpieczeństwa.

Również  Instytut Matki I Dziecka wdał oświadczenie odnośnie gumek loom band:

Oświadczenie wydane przez dyrektora Instytutu Matki i Dziecka Tomasza Mikołaja Maciejewskiego:

„Instytut Matki i Dziecka jako jednostki opiniującej produkty przeznaczone dla małych dzieci, także zabawki pod kątem bezpieczeństwa użytkowego, informuje, że nie zgłasza zastrzeżeń do zestawów gumek do robienia bransoletek i innych elementów biżuterii dziecięcej, pod warunkiem posiadania przez produkty udokumentowanego źródła pochodzenia i aktualnych badań laboratoryjnych z jednostek akredytowanych , uwzględniających ocenę surowcową wszystkich elementów zestawów do wykonywania biżuterii dziecięcej. Wytycznymi dla badań są normy dla zabawek, uwzględniające poziomy zawartości metali ciężkich i innych szkodliwych dla zdrowia dzieci pierwiastków oraz m.in. ftalanów.

Powstały w ostatnich miesiącach wzmożony atak ze strony różnych środowisk, głównie nasilony przez media, doprowadził do utraty zaufania rodziców, nauczycieli i opiekunów do produktów, które są bezpieczne i rozwijające. Zaufanie zostało automatycznie niesłusznie podważone do producentów i dystrybutorów zabawek, które uczciwie oferują rodzicom i ich dzieciom przedmiotowe gumki z atestami surowcowymi pochodzące ze sprawdzonych źródeł. Zabawy przy użyciu gumek na całym świecie stanowią atrakcję, pozwalają dzieciom i rodzicom spędzać kreatywnie czas razem, uczą wytrwałości, cierpliwości i rozwijają sprawność manualną dzieci.

Bezzasadny jest więc komunikat, że wszystkie tego typu zabawki – gumki są trujące, zabijają, powodują bezpłodność. Warto zwrócić uwagę na to, by rodzice i opiekunowie kupujący tego typu zabawkę pytali sprzedawcę, czy produkt jest bezpieczny, czy ma atesty surowcowe, czy jest oznaczony znakiem CE i czy posiada deklarację CE. Jak wiele produktów na rynku, z racji dużego zainteresowania i gumki doczekały się taniej wersji, której jakość i bezpieczeństwo budzą zastrzeżenia. Są to podróbki wartościowych produktów, które psują dobrą opinię atestowanym gumkom. Niska cena produktu może także świadczyć też o tym, że jest to typowa podróbka.

Instytut potwierdza, że gumki posiadające certyfikaty poświadczające bezpieczeństwo surowcowe są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.”